آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 565 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 328 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 175 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
قابل توجه طلاب محترم پایه اول
تعداد :
بازدید : 135 views
دیدگاه : ۱
۹۰/۰۵/۳۱
نتایج امتحانات پایان سال – پایه اول
تعداد :
بازدید : 151 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه اول
تعداد :
بازدید : 145 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 93 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۲/۱۱
سوال و جوابی در محضر استاد حسینی
تعداد :
بازدید : 146 views
دیدگاه : ۲
۸۹/۱۰/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه اول
تعداد :
بازدید : 125 views
دیدگاه : ۱
۸۹/۰۸/۰۶
نتایج دوره اختبار و تثبیت
تعداد :
بازدید : 281 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۶/۰۶
نتایج امتحانات پایانی سال89-88 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 5 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات نیم سال اول
تعداد :
بازدید : 5 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱