آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 596 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 349 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 238 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
قابل توجه طلاب محترم پایه اول
تعداد :
بازدید : 187 views
دیدگاه : ۱
۹۰/۰۵/۳۱
نتایج امتحانات پایان سال – پایه اول
تعداد :
بازدید : 211 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه اول
تعداد :
بازدید : 198 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 148 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۲/۱۱
سوال و جوابی در محضر استاد حسینی
تعداد :
بازدید : 214 views
دیدگاه : ۲
۸۹/۱۰/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه اول
تعداد :
بازدید : 176 views
دیدگاه : ۱
۸۹/۰۸/۰۶
نتایج دوره اختبار و تثبیت
تعداد :
بازدید : 344 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۶/۰۶
نتایج امتحانات پایانی سال89-88 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 25 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات نیم سال اول
تعداد :
بازدید : 22 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱