آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 596 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 349 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 163 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 174 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 198 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 164 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 201 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات پایانی 89-88 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 171 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 162 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۳