آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 596 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 349 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 180 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 85 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 102 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات مهر – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 93 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶