آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
اسامی نفرات برتر جشنواره علمی، پژوهشی شهید صدر
تعداد :
بازدید : 208 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۰۵
فاصله گرفتن از ولایت فقیه و روحانیت اصیل،موجب گمراهی است.
تعداد :
بازدید : 133 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۰۳
جشنواره علمی – پژوهشی آیة الله صدر برگزار می شود
تعداد :
بازدید : 82 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۱/۲۱
موضوعات پیشنهادی صرف
تعداد :
بازدید : 104 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۱۱
محورهای پژوهش علم منطق
تعداد :
بازدید : 222 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۱۱
موضوعات پیشنهادی تحقیق و پژوهش در سال 89-88
تعداد :
بازدید : 630 views
دیدگاه : ۱
۸۸/۱۱/۱۱
آیین نامه مقدماتی پژوهش در سال 89-88
تعداد :
بازدید : 73 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۱۱
پژوهش هفتگی- یجب الانفصال الضمیر فیها
تعداد :
بازدید : 58 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۹/۰۲
پژوهش هفتگی – موضوع دوم
تعداد :
بازدید : 68 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۲۱
نکات تدوین پژوهش هفتگی
تعداد :
بازدید : 6 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۱۶
مراحل و نحوه تدوین پژوهش
تعداد :
بازدید : 3 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۱۶
پژوهش هفتگی
تعداد :
بازدید : 3 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۱۶
یونس آبادی: 32 اثر پژوهشی ، به جشنواره علامه حلی ارسال شد
تعداد :
بازدید : 4 views
دیدگاه : ۱
۸۸/۰۸/۰۶
ارسال پژوهش به جشنواره علامه حلی
تعداد :
بازدید : 10 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۰۶
نکاتی پیرامون تدوین تحقیق طلاب
تعداد :
بازدید : 7 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۶/۳۰
آیین نامه پژوهش
تعداد :
بازدید : 6 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۶/۲۷