آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
اساسنامه شورای طلاب مدرسه
تعداد :
بازدید : 7 views
دیدگاه : ۰
۹۶/۱۰/۲۸
پذیرش طلاب جدید الورود سال تحصیلی94 – 1393 پیش ثبت نام
تعداد :
بازدید : 532 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۵
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 596 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 349 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 180 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 179 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 163 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 197 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 238 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
قابل توجه طلاب محترم پایه اول
تعداد :
بازدید : 187 views
دیدگاه : ۱
۹۰/۰۵/۳۱
نتایج امتحانات پایان سال – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 160 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات پایان سال – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 98 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات پایان سال – پایه اول
تعداد :
بازدید : 211 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 86 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 148 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 174 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 93 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه اول
تعداد :
بازدید : 198 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 148 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۲/۱۱
نتایج نیم سال اول 89 – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 85 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 159 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 198 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 81 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
سوال و جوابی در محضر استاد حسینی
تعداد :
بازدید : 214 views
دیدگاه : ۲
۸۹/۱۰/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 102 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 147 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 164 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 87 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات مهر – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 93 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 159 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 201 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 86 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۳
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه اول
تعداد :
بازدید : 176 views
دیدگاه : ۱
۸۹/۰۸/۰۶
نتایج دوره اختبار و تثبیت
تعداد :
بازدید : 344 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۶/۰۶
نتایج امتحانات پایانی – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 181 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی 89-88 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 171 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی 89-88 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 85 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی سال89-88 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 25 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 162 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۳
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 167 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 95 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
نتایج امتحانات نیم سال اول
تعداد :
بازدید : 22 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
شرکت طلاب پایه چهارم در همایش دین و رسانه
تعداد :
بازدید : 17 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۱۱