آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
تاریخ  تاریخ : ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
تعداد بازدید  تعداد بازدید : 206 views مرتبه

بسمه تعالی

ضمن قدردانی از کلیه والدین عزیزی که از ابتدای سال تحصیلی 91-90 تاکنون با ارتباط مستمر خود با مدرسه ( به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی )  موجبات ترقی فرزند گرامی خویش را فراهم نموده اند، به عرض می رساند:

 براساس آیین نامه آموزشی سال تحصیلی 91-90 نمره ی پایین تر از 12 تجدید محسوب شده و فرد مورد نظر بایستی در امتحانات تجدیدی که اسفند ماه برگزار می گردد شرکت نماید (در صورت تجدیدی در اسفندماه، درس مورد نظر حذف شده و طلبه باید سال آینده در کلاس مورد نظر شرکت نماید) و در صورتی که نمره ای کمتر از 5 شده باشد، مردود محسوب شده و درس مورد نظر حذف می شود و بایستی در سال بعد مجددا در این کلاس شرکت نماید.

خواهشمند است جهت پیشرفت تحصیلی فرزندتان با مدرسه ارتباط مستمر داشته و والدینی که فرزندانشان نمره ی کمتر از 12 کسب نموده اند حتما با معاونت آموزش مدرسه تماس حاصل نمایند.

* * *

1- با توجه به اینکه کلیه امتحانات توسط اساتید مدرسه تصحیح شده است، در صورت اعتراض به نمره خودتان می توانید نام و نام خانوادگی، شماره پرونده و درس مورد نظرتان را به یکی از سه روش ذیل اعلام فرمایید:

الف- ارسال از طریق رایانامه به آدرس Amoozesh@Alkhatam.Ir

ب- ارسال از طریق جعبه ارسال نظرات که در ذیل همین صفحه آمده است.

ج- از طریق تلفن 7777909 – 0251

2- مهلت اعلام اعتراض فقط تا ساعت 12 روز پنج شنبه می باشد.

3- در صورت اعتراض و تغییر نمره، نمره دوم ثبت خواهد شد.

کدملی

نحو3

نحو2

0 – 027791 – 404

19.5

20

0 – 032120 – 351

18.75

20

0 – 137739 – 037

11.25

16

0019071663

غ

16

1 – 002800 – 610

16.5

19.25

1 – 047356 – 044

19

19.5

1 – 338314 -092

11

15

1 – 830090 – 001

15

19.5

1- 128399 – 037

12.5

16

1-131593-037

20

20

2 – 039520 – 108

13

17

3 – 031454 – 306

12.5

19.25

3 – 064099 – 105

19.5

20

3 – 068366 – 298

19

20

3 – 089603 – 052

19

19

3 – 132353 – 037

15.5

17.75

3 – 135740 – 037

12

18.5

3 – 138878 – 037

7.75

17

3490195647

16.5

20

4 – 045582 – 416

12

19.5

4 – 135504 – 037

18.5

20

4 – 135602 – 037

13.25

18

5 – 018345 – 119

20

20

5 – 149250 – 037

13.5

14.5

6 – 008167-445

13.75

16

6 – 048285 – 416

15

19

6 – 134805 – 037

20

19

6 – 135131 – 037

16

16

6 – 139695 – 037

14

15.5

6 – 901194 – 001

16.25

19.5

6-008537 – 357

16.5

19

6-134691-037

18.5

19

6-899690-001

16

غ

7 – 052805 – 412

10.5

16

7 – 111502 – 037

17.5

18.25

7 – 121897 – 037

14

17.75

7 – 131186 – 037

12.5

17.5

 78673646

18.5

19.5

7-903954 -037

14.5

17.25

8 – 110566 – 037

17.5

19.5

8-150565-037

20

20

9-021751 – 308

13.25

17

9-133515 – 037

12.5

15.5

کدملی

منطق2

عقاید3

0 – 027791 – 404

19.25

20

0 – 032120 – 351

19.25

20

0 – 137739 – 037

13

0019071663

16.5

16

1 – 002800 – 610

18

18.5

1 – 047356 – 044

20

19.25

1 – 338314 -092

19

19

1 – 830090 – 001

13.5

18.75

1- 128399 – 037

10

1-131593-037

19

2 – 039520 – 108

6.75

18

3 – 031454 – 306

20

17.5

3 – 064099 – 105

20

20

3 – 068366 – 298

19.5

20

3 – 089603 – 052

19.25

20

3 – 132353 – 037

17.5

19.5

3 – 135740 – 037

17.75

19.25

3 – 138878 – 037

13.5

20

3490195647

19.5

19.25

4 – 045582 – 416

18.5

17

4 – 135504 – 037

19.25

20

4 – 135602 – 037

12.5

18.25

5 – 018345 – 119

20

20

5 – 149250 – 037

12

17

6 – 008167-445

13

6 – 048285 – 416

13

19

6 – 134805 – 037

20

6 – 135131 – 037

17.5

19

6 – 139695 – 037

16

18.5

6 – 901194 – 001

18

6-008537 – 357

17

6-134691-037

18.5

6-899690-001

15.25

7 – 052805 – 412

7.75

16.75

7 – 111502 – 037

19.5

19.25

7 – 121897 – 037

18

15.5

7 – 131186 – 037

18.25

18.75

 78673646

19

7-903954 -037

12

8 – 110566 – 037

17

17.75

8-150565-037

20

9-021751 – 308

11

9-133515 – 037

10.5

دیدگاه ها
دیدگاه شما
ایمیل شما در نظر منتشر نخواهد شد