آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
تاریخ  تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۸۹
تعداد بازدید  تعداد بازدید : 205 views مرتبه

بسمه تعالی

ضمن قدردانی از کلیه والدین عزیزی که از ابتدای سال تحصیلی 90-89 تاکنون با ارتباط مستمر خود با مدرسه ( به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی )  موجبات ترقی فرزند گرامی خویش را فراهم نموده اند، به عرض می رساند:

 براساس آیین نامه آموزشی سال تحصیلی 90-89 نمره ی پایین تر از 12 تجدید محسوب شده و فرد مورد نظر بایستی در امتحانات تجدیدی که اسفند ماه برگزار می گردد شرکت نماید (در صورت تجدیدی در اسفندماه، درس مورد نظر حذف شده و طلبه باید سال آینده در کلاس مورد نظر شرکت نماید) و در صورتی که نمره ای کمتر از 5 شده باشد، مردود محسوب شده و درس مورد نظر حذف می شود و بایستی در سال بعد مجددا در این کلاس شرکت نماید.

خواهشمند است جهت پیشرفت تحصیلی فرزندتان با مدرسه ارتباط مستمر داشته و والدینی که فرزندانشان نمره ی کمتر از 12 کسب نموده اند حتما با معاونت آموزش مدرسه تماس حاصل نمایند.

کد ملی

عقاید4

بلاغت

– 104538 –

20

20

0 – 103705 – 037

19

20

1 – 112302 – 037

12

20

107452

18

19

1-154279-127

 

18.25

2 – 0875672 – 037

 

15

2 – 098472 – 037

17

18.5

3 – 048669 – 069

17.5

20

3 – 155318 – 238

20

20

4 – 014465 – 119

18.5

20

4-119688-037

 

15.5

5 – 015733 – 498

19.5

20

5 – 052744 – 105

 

20

5 – 160174 – 237

20

20

6 – 109760 – 037

18.5

19

6968

 

8.5

7 – 007799 – 500

18

20

7 – 039085 – 242

18.5

19

7 – 075116 – 037

15.75

12.25

7 – 095740 – 037

20

20

7 – 108714 – 037

19

20

7 – 225831 – 092

20

20

7 – 57594 – 205

13.25

 

7- 106185- 037

16.5

17

8 – 006284 – 331

20

20

8 – 035627 – 442

19.75

18.5

9 – 25891 – 244

18.75

10

9 – 997667 – 583

 

10.75

کد ملی

نحو4

نحو5

– 104538 –

20

20

0 – 103705 – 037

20

20

1 – 112302 – 037

 

15

1 – 475309 – 001

 

18.5

107452

18.5

18.5

1-154279-127

17.5

 

2 – 0875672 – 037

18.5

18

2 – 098472 – 037

16

15.25

3 – 048669 – 069

20

20

3 – 155318 – 238

20

20

4 – 014465 – 119

20

17

4-119688-037

14

15.5

5 – 015733 – 498

19.25

19

5 – 052744 – 105

20

20

5 – 160174 – 237

20

18.75

6 – 109760 – 037

20

19

6968

11.5

14.25

7 – 007799 – 500

20

20

7 – 039085 – 242

19.5

20

7 – 075116 – 037

18

16.5

7 – 095740 – 037

20

19.25

7 – 108714 – 037

19.25

19.25

7 – 225831 – 092

20

20

7 – 57594 – 205

12

10

7- 106185- 037

16.5

12

8 – 006284 – 331

20

20

8 – 035627 – 442

16.25

16.5

9 – 25891 – 244

17.5

15.25

9 – 997667 – 583

17.25

15.5

عقاید3

 

کد ملی

عقاید3

4-119688-037

15

5 – 052744 – 105

20

7 -023064 -037

8.5

8 – 006284 – 331

20

9 – 997667 – 583

17

دیدگاه ها
دیدگاه شما
ایمیل شما در نظر منتشر نخواهد شد