آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
تاریخ  تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۳۹۰
تعداد بازدید  تعداد بازدید : 167 views مرتبه

بسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک، به اطلاع می رساند:

1- با توجه به اینکه کلیه امتحانات توسط اساتید مدرسه تصحیح شده است، در صورت اعتراض به نمره خودتان می توانید نام و نام خانوادگی، شماره پرونده و درس مورد نظرتان را به یکی از سه روش ذیل اعلام فرمایید:

الف- ارسال از طریق رایانامه به آدرس Amoozesh@Alkhatam.Ir

ب- ارسال از طریق جعبه ارسال نظرات که در ذیل همین صفحه آمده است.

ج- از طریق تلفن 7777909 – 0251

2- مهلت اعلام اعتراض فقط تا ساعت 12 روز دوشنبه می باشد.

3- در صورت اعتراض و تغییر نمره، نمره دوم ثبت خواهد شد.

کد ملی

اصول

فقه1

فقه2

0-      032876 -211

17

17.25

حذف

1 – 029405 – 442

18

17.5

17

1 – 087397 – 037

15

18

16

2 – 016332 – 125

17

19

17

2 – 044804 – 199

17

14

10

2 – 204005 – 092

16.5

13.75

12.5

5 – 083038 – 037

20

18

20

592-997271-0

17.75

19.25

13.5

6 – 001842 – 631

20

18.25

20

6 – 607567 – 001

17

19.5

20

6 – 95262 – 037

19

20

18

7 – 043086 – 078

حذف

حذف

20

7 – 082891 – 037

19

13.5

17

7 – 084706 – 037

20

18.5

19

7 – 089727 – 037

19.25

20

20

7 -046494 – 199

16

20

16.5

8 – 087631 – 037

18

18.25

12

کد ملی

عقاید

علوم قرآن

0-      032876 -211

حذف

1 – 029405 – 442

17.25

8.5

1 – 087397 – 037

17.5

15.5

2 – 016332 – 125

16.25

18

2 – 044804 – 199

2 – 204005 – 092

16.5

13.25

5 – 083038 – 037

18.75

غ

592-997271-0

18.75

غ

6 – 001842 – 631

19.5

17.25

6 – 607567 – 001

18.75

6 – 95262 – 037

17.5

7 – 043086 – 078

18.25

غ

7 – 082891 – 037

17.75

14.25

7 – 084706 – 037

17.5

19.25

7 – 089727 – 037

20

7 -046494 – 199

17.5

18.25

8 – 087631 – 037

18

18.25

کد ملی

نحو5

قرآن3

قرآن5

1 – 029405 – 442

غ

2 – 016332 – 125

7

2 – 044804 – 199

10.5

2 – 204005 – 092

انصراف

6 – 001842 – 631

17.5

6 – 607567 – 001

18

7 -046494 – 199

17

8 – 087631 – 037

12

کد ملی

قرآن4

قرآن2

تاریخ2

1 – 087397 – 037

9

2 – 016332 – 125

غ

2 – 044804 – 199

10.75

5 – 083038 – 037

غ

592-997271-0

15

6 – 001842 – 631

14.5

6 – 95262 – 037

غ

7 – 082891 – 037

7.75

7 – 089727 – 037

7.5

کد ملی

تاریخ5

تجزیه

تاریخ4

0-      032876 -211

غ

1 – 029405 – 442

20

2 – 044804 – 199

11

2 – 204005 – 092

10

14.5

5 – 083038 – 037

17

592-997271-0

17

6 – 607567 – 001

16.25

7 – 089727 – 037

17.5

7 -046494 – 199

17.5

14

کد ملی

علوم حدیث

تاریخ3

1 – 087397 – 037

12

7 – 082891 – 037

غ

8 – 087631 – 037

15.5

2 – 044804 – 199

غ

7 – 043086 – 078

19

7 – 084706 – 037

16

2 – 016332 – 125

غ

0-      032876 -211

غ

دیدگاه ها
دیدگاه شما
ایمیل شما در نظر منتشر نخواهد شد