آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
تاریخ  تاریخ : ۱۶ آبان ۱۳۸۹
تعداد بازدید  تعداد بازدید : 101 views مرتبه

نمرات ضعیف با رنگ قرمز مشخص شده است.

امتحانات از ده نمره می باشد.

کد ملی

فقه3

فقه6

اصول3

0 – 022206 – 125

10

8.5

9.5

0 – 065988 – 037

8.25

9

8.5

1 – 019316 – 244

8.25

9

9.5

1 – 063165 – 037

6.5

7.5

9.5

1 – 064591 – 037

9.25

10

9.5

1 – 066596 – 037

10

10

9.5

2 – 057694 – 037

9

8

9.5

2 – 06290 – 037

7.75

10

10

3 – 004139 – 157

6

3 -192753 -092

7.25

10

9.5

3-012052-404

7.75

4 – 072890 – 037

9.25

10

9

5 – 045289 – 037

10

10

5

5 – 63243 – 037

8.25

10

7.5

6 – 059149 – 037

10

10

8.5

6 – 060785 – 037

7.5

8.5

9

6 – 077537 – 037

7.5

9

9 – 064874 – 037

8.25

10

8.5

دیدگاه ها
دیدگاه شما
ایمیل شما در نظر منتشر نخواهد شد